Zmarł Pan Profesor Maksymilian Grzegorz

Otrzymaliśmy smutną wiadomość, iż w wieku 87 lat zmarł Pan Profesor Maksymilian Grzegorz, dyrektor naszego Archiwum w latach 1984-1989.

Pan Profesor Grzegorz był cenionym historykiem, badaczem dziejów zakonu krzyżackiego w Prusach. Od 1984 roku związany z Uniwersytetem Mikołaj Kopernika w Toruniu, kolejno Pracownią Toruńską Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, późniejszym Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.

Na dorobek naukowy Profesora składa się ponad dwieście prac badawczych, książek, artykułów, wydawnictw źródłowych i recenzji.

Scroll to Top