Pracownie naukowe

W każdym z budynków Archiwum Państwowego w Toruniu mieści się pracownia naukowa, gdzie użytkownicy mogą korzystać z zasobu Archiwum oraz zbiorów bibliotecznych. Przed rozpoczęciem poszukiwań warto wiedzieć:

  • Korzystanie ze zbiorów Archiwum w pracowniach naukowych jest bezpłatne.
  • Zbiory są udostępniane w pracowni naukowej po upływie 30 lat od chwili ich wytworzenia.
  • Korzystanie ze zbiorów Archiwum w pracowniach wymaga zapoznania się i akceptacji regulaminu (BIP).
  • Przed wypożyczeniem akt należy złożyć zgłoszenie użytkownika oraz na oddzielnych drukach podać zespoły archiwalne z jakich zamierza się korzystać.
  • W razie konieczności należy również wypełnić oświadczenie o ochronie danych osobowych.
  • Następnie należy wypełnić metryczki (po jednej dla każdej jednostki).

Nasze pracownie naukowe czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godziny 15.00.

Uprzejmie informujemy, że Archiwum Państwowe w Toruniu, po uzgodnieniu procedur z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu, od 25 maja 2020 roku modyfikuje sposób udostępniania materiałów archiwalnych w Pracowniach Naukowych oraz bezpośredniego kontaktu z petentem, z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w naszej Procedurze bezpieczeństwa.

Materiały archiwalne dostępne w poszczególnych pracowniach:

Oddział I – materiałów archiwalnych wytworzonych do końca XVIII wieku oraz zbiór fotografii.

Oddział II – materiałów archiwalnych od XIX do XXI wieku.

Oddział we Włocławku – materiałów archiwalnych z terenu dawnego województwa Włocławskiego.


Druki do pobrania