Pokazy dla uczniów i studentów

Archiwum Państwowe w Toruniu organizuje pokazy przechowywanych w swoich zbiorach archiwaliów. Skierowane są one zarówno do uczniów i studentów, jak i do grup zorganizowanych. Wszelkie pytania w tej sprawie prosimy kierować do mgr Sławomira Pułkownika (zastępcy dyrektora). Można to zrobić bądź telefonicznie ([0-56] 621-01-29 wew. 25)