Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE–CRP

Archiwum Państwowe w Toruniu informuje, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 roku wprowadzono stopienie alarmowe BRAVO oraz CHARLIE-CRP na całym terytorium RP. Alarm obowiązuje od godziny 23:59 dnia 15 kwietnia 2022r. od 30 czerwca 2022r. do godziny 23.59.

Scroll to Top