Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP

Alert RCB

Archiwum Państwowe w Toruniu zgodnie z zarządzeniem nr 322 Prezesa Rady Ministrów informuje, że wprowadzono pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium RP. Alarm obowiązuje od godziny 23:59 dnia 5 grudnia 2021r. od 10 grudnia 2021r. do godziny 23.59.

Scroll to Top