Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP

Archiwum Państwowe w Toruniu zgodnie z zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów informuje, że wprowadzono pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium RP. Alarm obowiązuje od godziny 23:59 dnia 15 lutego 2022r. od 28 lutego 2022r. do godziny 23.59.

Scroll to Top