Reprografia

Archiwum wykonuje kserokopie i skany z materiałów archiwalnych wytworzonych po 1801 r., o ile pozwala na to ich stan zachowania. Materiały starsze kopiowane są jedynie w postaci zdjęć.

Istnieje możliwość wykonania kopii materiałów archiwalnych przez użytkownika samodzielnie w pracowni naukowej przy użyciu aparatu fotograficznego, bez użycia lampy błyskowej. Kopie wykonywać można bezpłatnie na własny użytek.

Wykonywanie kopii zbiorów bibliotecznych odbywa się na podobnych zasadach jak archiwaliów z uwzględnieniem praw autorskich.

Cennik

Wykonywanie przez Archiwum kopii materiałów archiwalnych jest usługą odpłatną, a jej koszt jest ustalany według cennika wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/20 z dnia 27.04.2020 r.

Scroll to Top