Chcę zamówić kwerendę

Archiwum Państwowe w Toruniu realizuje odpłatne poszukiwania informacji zarówno na potrzeby prywatne, jak i administracyjne. Zlecenia te są realizowane zgodnie z cennikiem, a wstępny koszt usługi zostanie Ci przedstawiony przed rozpoczęciem szczegółowych poszukiwań.

Poszukiwanie informacji na potrzeby prywatne

Archiwum przeprowadzi poszukiwania informacji (kwerendę archiwalną) w dowolnym celu. Mogą to być na przykład poszukiwania Twoich przodków (genealogiczne), poszukiwanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań sądowych, spadkowych, innych działań prawnych, spraw socjalnych oraz celów naukowych.

Poszukiwanie informacji na potrzeby administracyjne

Archiwum, zgodnie z postanowieniami art. 217 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na podstawie zachowanych akt wydaje odpisy dokumentów i zaświadczenia. Sytuacja ta ma miejsce w przypadku gdy urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa.

Cennik

Wyszukiwanie informacji przez archiwistów jest usługą odpłatną, a jej koszt jest ustalany według cennika wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/20 z dnia 27.04.2020 r.

Scroll to Top