Zarejestruj się

Przed przystąpieniem do badań należy zarejestrować się jako nasz użytkownik podając temat pracy badawczej oraz spis akt, które będziesz chciał przeczytać. Możesz tego dokonać poprzez odpowiednie formularze dostępne poniżej. Dokumenty te wraz z jakimś dowodem tożsamości konieczne będą w czasie Twojej pierwszej wizyty w naszej placówce.

Zwróć uwagę na fakt, że:

  • Zgłoszenie wypełnia się co roku w przypadku kontynuowania badań rozpoczętych w roku ubiegłym.
  • Zgłoszenie wypełnia się w przypadku przystąpienia do badań nad nowym zagadnieniem

Uwaga!

Ponieważ formularze te zawierają dane, których ewentualny wyciek może może być potencjalnie niebezpieczny sugerujemy dostarczenie tych dokumentów osobiście.

Scroll to Top