Wznowienie działalności archiwalnej

Wznowienie działalności archiwalnej - zdjęcie z zebrania

Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożeniem II etapu znoszenia nakazów i zakazów, wynikających ze stanu epidemii Archiwum Państwowe w Toruniu rozpoczęło przygotowania do stopniowego wznawiania działalności archiwalnej.Przywrócenie bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym planowane jest po uzgodnieniu stosownych procedur z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Planujemy w możliwie krótkim terminie otwarcie pracowni naukowych, z uwzględnieniem wcześniejszych zapisów, limitu osób i godzin udostępniania materiałów archiwalnych, a także przyjmowanie petentów w kancelariach Archiwum. W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu z naszym Archiwum za pomocą poczty internetowej: , telefonicznie: tel.+48 56 6224754 oraz za pomocą ePUAP.

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z następujących portali: https://www.genealogiawarchiwach.pl oraz https://szukajwarchiwach.pl

Scroll to Top