Wykład: “Średniowieczna rewolucja komunikacyjna. List jako narzędzie w komunikacji w strefie hanzeatyckiej”

Średniowieczna rewolucja komunikacyjna. List jako narzędzie w komunikacji w strefie hanzeatyckiej

Upowszechnienie papieru w okresie późnego średniowiecza spowodowało wzrost znaczenia listów. Stały się one narzędziem komunikacji nie tylko w sprawach politycznych, ale także gospodarczych czy społecznych.

Oczywiście, podobnie jak dokumenty, listy posiadały swoje formuły, spełniać powinny odpowiednie kryteria. W związku z tym, Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza na wykład pt. „Średniowieczna rewolucja komunikacyjna. List jako narzędzie w komunikacji w strefie hanzeatyckiej”, który zostanie wygłoszony w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10 w sali konferencyjno-wystawowej Archiwum Państwowego w Toruniu na Placu Rapackiego 4. Prelegentami będą: prof. dr hab. Roman Czaja z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz dr Dariusz Chyła i mgr Mateusz Superczyński z Archiwum Państwowego w Toruniu. 
Zapraszamy

Scroll to Top