Uwaga! Konkurs z nagrodami!

Kwiatki z archiwalnej rabatki - plakat konkursu

W sztambuchu, czyli dawnym pamiętniku pozostało kilka pustych stron.
Przygotuj pracę, która mogłaby stanowić jedną z kart XIX-wiecznego pamiętnika. Pracę można wykonać w dowolnej technice, w formacie do A4.
Prace konkursowe przyjmujemy do 30 kwietnia 2022 r. Można je dostarczać osobiście do siedziby Archiwum albo wysłać na adres:

Archiwum Państwowe w Toruniu
Plac Rapackiego 4
87-100 Toruń.

Do pracy należy dołączyć metryczkę konkursową z danymi autora pracy oraz podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych.
Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

Scroll to Top