Toruńskie zbiory pieczęci. Konferencja on-line

Toruńskie zbiory pieczęci - konferencja naukowa

Archiwum Państwowe w Toruniu i Wydział Nauk Historycznych UMK zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji pt. Toruńskie zbiory pieczęci, która będzie miała miejsce 18 listopada 2020 r.

Konferencja jest ważnym elementem projektu finansowanego ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, którego celem była publikacja pierwszego zeszytu Katalogu pieczęci z zasobu naszego Archiwum: Pieczęcie królów i królowych polskich do 1572 r.
Dawne pieczęcie są źródłami dającymi wgląd nie tylko w kulturowe czy prawne aspekty funkcjonowania dawnego społeczeństwa, ale także umożliwiającymi poznanie i zrozumienie ich mentalności. Archiwum Państwowe w Toruniu oraz inne działające na terenie Torunia instytucje kultury (Muzeum Okręgowe, Biblioteka Uniwersytecka, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej) posiadają znaczne, dotąd – wyłączywszy zasób Archiwum Państwowego – słabo eksplorowane zbiory sfragistyczne. Niniejsza konferencja stawia sobie za cel przybliżenie ich zawartości, ale też ukazanie bogactwa informacji zapisanych w kruchych woskowych odciskach oraz różnych aspektów opracowania i publikacji dawnych pieczęci
Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się on-line. Szczegóły techniczne zostaną podane w późniejszym terminie. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres , co umożliwi organizatorom udostępnienie im linku do platformy, na której będzie odbywała się transmisja wystąpień.

Program konferencji:

 • 10:00 Dyrektor Archiwum Beata Herdzin – otwarcie konferencji
 • 10:05 Marcin Hlebionek (UMK), Zasób sfragistyczny Archiwum Państwowego w Toruniu: stan rozpoznania i perspektywy edytorskie
 • 10:25 Mateusz Superczyński (APT), Ewolucja pieczęci miast pruskich na przykładzie odcisków w aktach miasta Torunia
 • 10:45 Anna Szałańska (APT), Szesnastowieczne pieczęcie cechów toruńskich przy dokumencie z 1552 roku
 • 11:05 – 11:15 przerwa
 • 11:15 Janusz Bonczkowski (APT), Po Engelu. Ubytki w zasobie sfragistycznym APT – przykład pieczęci miejskich
 • 11:35 Aleksandra Mierzejewska (MOT), Tłoki pieczętne i odciski lakowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu
 • 11:55 Mateusz Żmudziński (AADDT), Pieczęcie i tłoki pieczętne z okresu XIII – XX wieku w zbiorach Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 • 12:15 Marta Czyżak, Andrzej Mycio (BU UMK), Pieczęcie i materiały z zakresu sfragistyki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
 • 12:35 Jagoda Jankowska (UMK), W świecie międzynarodowych standardów i opisu wielopoziomowego, czyli długa droga do nowych wskazówek metodycznych dotyczących archiwalnego opisu materiałów sfragistycznych
 • 12:55 Dyskusja i zakończenie obrad

Zapraszamy serdecznie

Scroll to Top