Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX w.

Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX w. - plakat

Archiwum Państwowe w Toruniu we współpracy z Sądem Okręgowym w Toruniu oraz Muzeum Okręgowym w Toruniu zaprasza na zorganizowaną w ramach I Toruńskiej Nocy Muzealnej wystawę archiwalną połączoną (tylko w dniu 18 maja) z cyklem imprez towarzyszących.

Ekspozycję będzie można zwiedzać w dniu 18 maja w godzinach 18.00-22.00 oraz w dniach od 20 do 31 maja, w dni powszednie, w godzinach 8.00-15.00 w centrali Archiwum przy pl. M.Rapackiego 4 w Toruniu.

Program wydarzeń 18 maja 2019 rokuARCHIWUM PAŃSTWOWE W TORUNIU

 • 18.45 – Otwarcie wystawy pt. „Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX w”
 • 19.00-19.30 – „Sądownictwo patrymonialne w XVIII i XIX” – wykład prof. P. Guta
 • 19.30-20.00 – Zwiedzanie wystawy „Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX w” oraz przejście do budynku Sądu Okręgowego w Toruniu
 • 20.00-20.30 – „Sądownictwo patrymonialne w XVIII i XIX” – wykład prof. P. Guta
 • 20.30-21.00 – Zwiedzanie wystawy „Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX w” oraz przejście do budynku Sądu Okręgowego w Toruniu

SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU (UL. PIEKARY 51)

 • 20.00 – Nasze pasje: wykład M. Trymerskiego pt. „Obserwacja ptaków w miastach i najbliższej okolicy”
 • 20.30 – Pokaz procesu w wykonaniu członków ELSA Toruń
 • 21.00-21.30 – Zwiedzanie gmachu Sądu Okręgowego w Toruniu
 • 21.00 – Nasze pasje: Wykład M. Trymerskiego pt. „Obserwacja ptaków w miastach i najbliższej okolicy”
 • 21.30 – Pokaz procesu w wykonaniu członków ELSA Toruń
 • 22.00-22.30 – Zwiedzanie gmachu Sądu Okręgowego w Toruniu

Ponadto w dniu 18 maja 2019 r. zapraszamy na cykl imprez organizowanych w ramach I Toruńskiej Nocy Muzealnej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.facebook.com/events/1589680504467845/

Przedsięwzięcie wsparte finansowo przez Gminę Miasta Toruń

Scroll to Top