Przywilej Chełmiński został wpisany na Listę Krajową Programu UNESCO

Przywilej Chełmiński

dumą i radością informujemy, że przechowywany w naszym Archiwum Przywilej Chełmiński z 1 października 1251 r. został wpisany na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w tegorocznej, 4. Edycji.

10 czerwca br. w Belwederze odbędzie się wręczenie certyfikatów obiektom wpisanym na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w tegorocznej, 4. edycji. Cenne archiwalia będzie można obejrzeć na Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja”, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

Odnowiony przywilej chełmiński dla Torunia i Chełmna 1.X.1251 APT Kat.I1
Przywilej Chełmiński z 1 października 1251 r.
To pergaminowy dokument odnawiający akt nadania praw miejskich dla Chełmna i Torunia. Zastąpił pierwotny akt z 1233 r., który spłonął. Ustanowiono w nim nowe prawo miejskie, wzorowane na zasadach obowiązujących na Zachodzie Europy.
Prawo chełmińskie wprowadziło nieznaną wcześniej instytucję rady miejskiej oraz liberalne przepisy dotyczące służby wojskowej i dziedziczenia. Odtąd dziedziczyć mogły również kobiety.
Przywilej chełmiński stał się wzorcem ustrojowym dla ponad 220 innych miast zlokalizowanych na terenie państwa Zakonu Krzyżackiego oraz na Kujawach, ziemi dobrzyńskiej, Mazowszu (np. Warszawa i Płock), Podlasiu, a nawet w Siedmiogrodzie.

Scroll to Top