Odbudowa mostu kolejowego

Most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego

Z radością informujemy, że Archiwum Państwowe w Toruniu otrzymało na drodze darowizny interesujący i wyjątkowo cenny zbiór fotografii dokumentujących odbudowę toruńskiego mostu kolejowego zimą na przełomie roku 1939 i 1940.

Jest to album zawierający nieznane dotychczas zdjęcia ukazujące niezwykle trudne prace przy odbudowie mostu kolejowego po jego zniszczeniu we wrześniu 1939 r. Wykonanie albumu zleciła firma Klönne należąca do Zjednoczenia Budowy Mostów w Dortmundzie. Księgę przekazał Archiwum w formie darowizny pan Dirk Ehrlichmann odnalazłszy ją w książkach swojego ojca, który pracował w Toruniu tamtej mroźnej zimy w 1939/1940. Album jest o tyle cennym i unikatowym nabytkiem, gdyż Archiwum Państwowe w Toruniu posiada jedynie nieliczne fotografie z tego okresu dotyczące przeprawy mostowej na Wiśle. Ukazują one właściwie tylko odbudowę mostu drogowego im. J. Piłsudskiego. W Archiwum przechowywany jest także album zawierający fotografie z budowy tego mostu z 1934 r. Dlatego też dar pana Ehrlichmanna stanowi znakomite uzupełnienie archiwaliów dokumentujących historię toruńskich przepraw mostowych.

Scroll to Top