„Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”

Weź udział w konferencji „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń…”Międzynarodowa konferencja „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki” rozpocznie się już w ten czwartek! Zapraszamy do zdalnego udziału w wydarzeniu! Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku w Archiwum Narodowym w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 22 E. Udział w konferencji osób niebędących prelegentami możliwy jest wyłącznie w trybie zdalnym. Wydarzenia będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji, Facebooku i YouTube Archiwów Państwowych i Archiwum Narodowego w Krakowie. Zarejestruj swój udział na stronie konferencji poprzez zakładkę Rejestracja, jeśli chcesz otrzymywać informacje pokonferencyjne. http://www.odk.sapsp.pl/index.php Konferencja skierowana jest przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków odpowiedzialnych za ochronę zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, przedstawicieli Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, przedstawicieli instytucji samorządowych realizujących zadania w obszarze ochrony dziedzictwa kultury, przedstawicieli instytucji kultury, muzeów, bibliotek, Archiwów Państwowych oraz innych instytucji archiwalnych tworzących narodowy zasób archiwalny, Państwowej Straży Pożarnej z komórek rozpoznawania zagrożeń, operacyjnych i szkoleniowych, przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych PSP, środowiska naukowego i akademickiego, realizujących programy edukacyjne dotyczące ochrony dziedzictwa kultury, służb mundurowych oraz instytucji kultury Krakowa, wolontariuszy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. Sesje tematyczne w ramach konferencjiW ramach wydarzenia planowane są cztery sesje tematyczne: Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki działań.Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe dla dziedzictwa kultury – nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, projekty i programy międzynarodowe, regionalne, nowe metody ochrony.Zagrożenia pandemiczne – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kultury. Doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, dobre praktyki, kierunki działań ochronnych.Nowe formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami.Zobacz pełen Program konferencji. http://www.odk.sapsp.pl/index.php/program Zasady organizacyjneKonferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Prelegenci oraz organizatorzy będą uczestniczyć w wydarzeniu w trybie stacjonarnym w sesjach tematycznych. Pozostali uczestnicy wezmą udział w trybie zdalnym.Wystąpienia gości zagranicznych będą tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski.Organizatorzy konferencji nie przewidują opłaty konferencyjnej.Szczegóły wydarzenia i formularz rejestracji uczestników dostępne są na stronie konferencji. http://www.odk.sapsp.pl/index.php English version. http://www.odk.sapsp.pl/index.php/english PatroniPatronat honorowy nad konferencją objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.OrganizatorzyMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, Rada Programowa do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. WspółorganizatorzyKomenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Punkt kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie.PartnerzyPolski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralne Muzeum Pożarnictwa.

Link do transmisji na Facebooku – wersja polska, dzień 1: https://www.facebook.com/events/638130964234764/?ref=newsfeed

Link do transmisji na Facebooku – wersja polska, dzień 2: https://www.facebook.com/events/220058183539181/?ref=newsfeed

Link do transmisji na Facebooku – wersja angielska, dzień 1: https://www.facebook.com/events/305027438144624?ref=newsfeed

Link do transmisji na Facebooku – wersja angielska, dzień 2: https://www.facebook.com/events/1038347886960176/?ref=newsfeed

Link do transmisji YouTube – wersja polska, dzień 1: https://www.youtube.com/watch?v=VsuaJWpua_k

Link do transmisji YouTube – wersja polska, dzień 2:https://www.youtube.com/watch?v=dQpzCvvqmQM

Link do transmisji YouTube – wersja angielska, dzień 1: https://www.youtube.com/watch?v=0Js9KWtL6XE

Link do transmisji YouTube – wersja angielska, dzień 2:

https://www.youtube.com/watch?v=TAR1Wk3Miz0

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Scroll to Top