Projekty

Archiwum Państwowe w Toruniu aktywnie działa w kilku projektach mających na celu ratowanie przed zniszczeniem lub zapomnieniem materiałów archiwalnych lub ułatwienie dostępu do już zgromadzonych zasobów. Zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji następujących projektów.

genealogiawarchiwach

Genealogia w Archiwach

Portal, na którym Archiwum Państwowe w Toruniu wraz z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zamieszczają zdigitalizowane (zeskanowane) akty metrykalne. Bez potrzeby udawania się do Archiwum czy zlecania odpłatnych kwerend można przeprowadzić własne badania genealogiczne. Portal zapewnia możliwość indeksacji czyli opisywania poszczególnych metryk dzięki czemu dzięki pracy wszystkich użytkowników możliwe staje się wyszukiwanie swoich przodków po podaniu nazwiska.

Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronowirusem (SARS-CoV-2).
Jedno, jak na ironię, z chińskich przekleństw (choć wymyślone raczej przez Brytyjczyków) brzmi: Obyś żył w ciekawych czasach… Hegel, wybitny niemiecki filozof, miał powiedzieć kiedyś, że okresy szczęścia są pustymi kartami w historii świata, że karty te zapełniane są właśnie przez nieszczęścia. Patrząc wstecz na naszą historię trzeba przyznać, że jest w tym sporo prawdy, smutnej, ale niestety prawdy. Jednak w tym trudnym okresie nie możemy zapomnieć, że to w dużej mierze od nas zależy, jakie informacje przekażemy następnym pokoleniom o czasie pandemii. Czy będą to jedynie „suche” fakty przekazywane przez media i bezduszna statystyka, czy też może źródła pełne przemyśleń, wyrażanych obaw, nadziei, spostrzeżeń, jak zmienił nasz świat i nasze spojrzenie na świat dookoła. Mając to na uwadze pragniemy poinformować, że w sieci Archiwów Państwowych ruszyła akcja Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2).

Archiwa Rodzinne Niepodległej

Archiwa Rodzinne Niepodległej

“Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” obejmuje całą Polskę i kierowany jest do każdego, dla kogo domowe zbiory dokumentów, narastające niekiedy przez wiele pokoleń, mają nieocenioną wartość. To dla wielu z nas bogate źródło rozwijania tożsamości i przynależności do wspólnoty. Archiwa rodzinne budzą osobiste emocje. Takie zbiory, nadal nie w pełni doceniane, znajdują się w wielu domach. Tworzą historię społeczną, barwniejszą od dziejów podręcznikowych, zdominowanych przez osobistości życia publicznego i wielką politykę.” (dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych)

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

“Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie powszechnego dostępu do nich w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego, dlatego tak istotne było zareagowanie na wzrastającą liczbę danych w postaci elektronicznej planowanych do długotrwałego przechowywania oraz rosnącą liczbę wdrożeń nowych e-usług przez podmioty zobowiązane do przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, nie zapominając przy tym, że źródłem tego typu dokumentacji mogą być też podmioty inne niż organy administracji publicznej.”

Scroll to Top