Biblioteka

Biblioteka Archiwum Państwowego w Toruniu jest biblioteką o charakterze naukowym i specjalistycznym służącą zarówno użytkownikom Archiwum, jak i archiwistom pracującym na co dzień w instytucji. Księgozbiór biblioteki podręcznej Archiwum Państwowego w Toruniu liczy 16162 jednostki inwentarzowe (stan na 31 grudnia 2018 r.). Zasób biblioteki został w toku opracowania podzielony według cech formalnych (formy wydawniczej, formatu wydania) na kilka serii. Udostępnianie książek odbywa się wyłącznie w pracowni naukowej Archiwum na podstawie złożonego zamówienia (rewersu bibliotecznego), który po wypełnieniu oddaje się dyżurnemu w pracowni naukowej. Podstawową pomocą informacyjną i wyszukiwawczą biblioteki jest katalog komputerowy – baza danych oparta na aplikacji MS ACCESS. Docelowo cały księgozbiór zostanie ujęty w nowym otwartym systemie bibliotecznym KOHA.

Ze względu na specyfikę instytucji, jaką jest Archiwum Państwowe w Toruniu, biblioteka posiada nietypowe zbiory. Gromadzone są w niej przede wszystkim publikacje z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa, edytorstwa (edycje źródeł archiwalnych), źródłoznawstwa, nauk pomocniczych historii oraz historii Torunia i regionu. Wyjątkowo cenny jest zbiór ponad 140 starodruków z XVI-XVIII w. Są to między innymi: Porządek na Seymie Walnym Elekcyey między Warszawą a Wolą z 1632 r., kroniki: Historiae Thoruniensis naufragae tabulae, oder Kern der Thornischen Chronicke z 1711 r. autorstwa Jakuba Henryka Zernecke, Kronika Marcina Bielskiego niegdyś w Krakowie drukowana, teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III przedrukowana z 1764 roku. Wśród tej serii występują także rzadkie starodruki ulotne, rozprawy filozoficzne, teologiczne i demonologiczne, a także drukowane uchwały władz miejskich i państwowych. Biblioteka posiada bogaty zbiór czasopism regionalistycznych, historycznych i archiwistycznych (Archeion, Archiwista, Archiwista Polski, Rocznik Historyczno-Archiwalny, Rocznik Toruński, Rocznik Grudziądzki, Zapiski Historyczne TNT, Roczniki TNT, Ziemia Kujawska, Jahresbericht des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn). Niewykorzystane szerzej w pracach badawczych są liczne dzienniki urzędowe (Amts Blatt), władz samorządowych, ustawy władz pruskich z XIX w. oraz rzadkie pozycje z XIX-wiecznej niemieckiej literatury historycznej.

Cenny i bogaty zbiór biblioteki Archiwum Państwowego w Toruniu stanowi doskonałą pomoc w pierwszym etapie prac badawczych nad archiwaliami. Serdecznie zapraszamy do korzystania z księgozbioru.

Przewiń do góry