O Archiwum

O archiwach państwowych

Informacje o archiwach państwowych, jakie są nasze zadania i miejsce w strukturze administracji państwowej.

Historia Archiwum

Archiwum toruńskie należy do najstarszych w kraju: jego początki sięgają średniowiecza i związane są z lokacją miasta Torunia w 1233 roku.

Projekty

Projekty archiwalne, w których bierzemy udział i do których zapraszamy także Ciebie!

Wydawnictwa

Aktualny spis publikacji poświęconych Archiwum Państwowemu w Toruniu i przechowywanym w nim źródłom archiwalnym.

Biblioteka

Nasza biblioteka służy zarówno użytkownikom Archiwum, jak i archiwistom pracującym na co dzień w instytucji.

Nasz obszar działania

Tu możesz sprawdzić zasięg terytorialny Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Oddziału we Włocławku.

Dla mediów

Informacje i materiały dla prasy, telewizji czy portali internetowych. Gotowe materiały graficzne, w tym różne wersje logotypów Archiwum.

Nasze sprawozdania

Dane statystyczne i sprawozdania. Dowiesz się tu na przykład, ile mamy jednostek archiwalnych, ile miejsca zajmują oraz ilu nas odwiedza gości.

Struktura organizacyjna

Informacje o Oddziałach Archiwum oraz osobach nim kierującymi. Dotrzyj szybciej do wybranych informacji.

Zamówienia publiczne

Jako jednostka publiczna finansowana z budżetu państwa jesteśmy zobowiązani dokonywać zakupów i zamówień w sposób jawny i przejrzysty.

Praca, staże i praktyki

Chciałbyś pracować z nami? A może szukasz miejsca do odbycia stażu albo praktyk? Tu znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Scroll to Top