Niezwykły herbarz Koyenów – toruński wehikuł czasu

Niezwykły herbarz rodziny Koyenów - toruński wechikuł czasu - plakat

Serdecznie zapraszamy do Archiwum Państwowego w Toruniu na wystawę archiwalną “Niezwykły herbarz Koyenów – toruński wehikuł czasu”. Ekspozycja została przygotowana w ramach 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku obchodzimy pod hasłem „Połączeni Dziedzictwem”.

„Genealogia Kojenów” Daniela Preussa z 1630 roku to bogato ilustrowana księga rękopiśmienna z ręcznie malowanymi i złoconymi herbami, przedstawiająca członków rodziny Koyen, patrycjuszy toruńskich od połowy XV do końca XVII wieku, wraz z licznymi krewnymi i powinowatymi. Herby są symbolem więzi rodzinnej, dziedzictwa, dają poczucie przynależności, wspólnoty. Herbarz Koyenów ukazuje sieć powiązań rodzinnych w piętnasto- szesnasto- i siedemnastowiecznym Toruniu, Polsce, Europie.

Herby toruńskiej rodziny Koyenów przenoszą nas do Torunia sprzed stuleci. Dzięki nim poznajemy losy toruńskich patrycjuszy oraz przeszłość miasta.

Na wystawie obok herbarza rodziny Koyenów prezentujemy dokumenty z zasobu Archiwum dotyczące członków toruńskiej elity miejskiej – listy dobrego urodzenia, wpisy w księgach metrykalnych, ławniczych, kiery, testamenty, a także genealogie rodzin. Wystawie towarzyszy prezentacja multimedialna, przedstawiająca fantazyjne w formie i barwne herby z „Genealogii” wraz z komentarzem historycznym.

Ekspozycja stanowi doskonałą okazję do podzielenia się z odwiedzającymi zachwytem nad naszym wspólnym dziedzictwem – niezwykłymi, unikatowymi, pięknymi i ciekawymi świadectwami przeszłości, przechowywanymi i chronionymi w Archiwum Państwowym w Toruniu.

Autorem wystawy jest Marzena Kamińska, kierownik Pracowni Konserwacji w Archiwum Państwowym w Toruniu

Wystawa czynna:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
  • oraz w soboty 10 i 17 września w godz. 11.00-16.00

Zapraszamy!

Scroll to Top