„My Burmistrz i Rada Miasta Torunia”

My Burmistrz i Rada Miasta Torunia

Wystawa archiwalna poświęcona listowi jako środkowi komunikacji na przestrzeni pięciuset lat. Najstarszy list pochodzi z roku 1314, a najmłodszy (na zdjęciu wydarzenia) z roku 1814

Toruń od zarania swych dziejów pretendował do rangi ośrodka o ponadlokalnym znaczeniu. Miało to ogromny wpływ na jego dzieje. Dzięki członkostwu w Hanzie stał się jednym z najważniejszych miast państwa Zakonu Krzyżackiego, a potem Rzeczpospolitej. Ta wyjątkowa pozycja i czynny udział w polityce międzynarodowej doprowadziła do licznych kontaktów m.in. z miastami hanzeatyckimi czy z najważniejszymi władcami ówczesnej Europy. W okresie nowożytnym prowadziło ożywioną korespondencję z władcami Polski. Stało się także miejscem docelowym wędrówek różnych warstw ludności np. duchownych i rzemieślników. Jak wyglądała komunikacja z tymi instytucjami i osobami? Jaki był zasięg tych kontaktów? Jakie były ich jasne i ciemne strony? Co Toruń miał wspólnego z Londynem? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać na wystawie prezentowanej w Archiwum.

Wystawę można oglądać w budynku Archiwum Państwowego w Toruniu (Plac M. Rapackiego 4) w następujących terminach:
25 kwietnia w godz. 15.00-18.00
26 kwietnia w godz. 8.00-15.00
29 – 30 kwietnia w godz. 8.00-15.00
6 – 11 maja w godz. 8.00-15.00

Zapraszamy serdecznie

Scroll to Top