Kronenbergowie na Kujawach

„Kronenbergowie na Kujawach. Od narodzin potęgi do upadku”.

Wystawa przybliża dzieje jednej z najbogatszych rodzin na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku, której historia przez niemal stulecie związana była z ziemią kujawską.

Rodzina Kronenbergów z uwagi na żydowski rodowód i osiągniętą potęgę finansową nazywana jest w literaturze „polskimi Rothschildami”. Jej historia sięga końca XVIII stulecia, kiedy to Żyd Samuel Eleazar Kronenberg (Lejzor Hirszowicz) założył dom bankowy w Warszawie. W ślady ojca poszedł syn – Leopold Stanisław Kronenberg. Okazał się on znakomitym finansistą, przemysłowcem i bankierem, który pomnożył rodzinny kapitał. To właśnie Leopold nabył położone na Kujawach dobra ziemskie, w 1853 r. zakupił Brzezie, a w 1868 r. – Wieniec.

Kujawskie majątki pozostawały w rękach kolejnych pokoleń Kronenbergów aż do 1944 r., kiedy to zostały rozparcelowane na podstawie reformy rolnej.

Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej galerii!

Scroll to Top