Jubileusz 70-lecia Oddziału we Włocławku

Jubileusz 70-lecia Oddziału we Włocławku - plakat

W roku bieżącym mija 70. rocznica powstania struktur Archiwum Państwowego w Toruniu – Oddziału we Włocławku. Początkowo głównym zadaniem uruchomionego z dniem 1 sierpnia 1950 r.

Oddziału Powiatowego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, było przejmowanie i zabezpieczenie dokumentacji ocalałej z wojennej pożogi. Na przestrzeni lat zakres wykonywanych obowiązków Oddziału systematycznie wzrastał, obejmując współcześnie: nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, gromadzenie, konserwację, opracowywanie oraz udostępnianie materiałów archiwalnych. Materiałów, o metrażu blisko 2,5 kilometrów, istotnych dla funkcjonowania kraju, stanowiących również podstawę dla regionalnych badań historycznych i poszukiwań genealogicznych. Przygotowana dla Państwa prezentacja przybliża dzieje Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku, jego dotychczasowe siedziby, obsadę personalną oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Scroll to Top