Inwentarze najstarszych dokumentów on-line

Odnowiony przywilej chełmiński dla Torunia i Chełmna, 1.X.1251, APT, Kat.I,1

Inwentarze najstarszych dokumentów i akt miasta Torunia dostępne w portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl

Z przyjemnością informujemy, że na portalu szukajwarchiwach.gov.pl opublikowaliśmy inwentarze najstarszej i najcenniejszej, a zarazem najbardziej obszernej części naszego zasobu archiwalnego z okresu staropolskiego, czyli Akta miasta Torunia, Katalog I – dokumenty i listy oraz Katalog II – księgi i akta z lat 1251-1793. Łącznie jest to ponad 6 tys. jednostek archiwalnych. Dotychczas te pomoce archiwalne funkcjonowały w postaci inwentarzy kartkowych lub tradycyjnych inwentarzy książkowych w pracowni naukowej Archiwum. Od tego momentu są na wyciągnięcie ręki w formie online.
Spisy jednostek Katalogu I zawierają regesty dokumentów z datami wraz z dokładnym opisem zewnętrznym jednostki, a także informacjami o występujących przy nich pieczęciach. Co warto podkreślić, w spisach Katalogu II ujęto także opracowane niedawno ostatnie jednostki podserii akt kamlarii miasta Torunia (dział XVI).
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/