I Toruński Piknik Archiwalny

11 czerwca Na Placu Rapackiego przed budynkiem Archiwum Państwowego w Toruniu odbył się Toruński Piknik Archiwalny. Impreza, która zgromadziła setki gości, pasjonatów historii, archiwistów ale także mieszkańców Torunia w swym zamierzeniu była niezwykłym świętem celebrowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Zorganizowane przez kilkanaście instytucji kultury i nauki wydarzenie miało na celu uświadomienie o wyjątkowości Torunia jako miasta archiwów i archiwistów. Wśród organizatorów Toruńskiego Pikniku Archiwalnego można wymienić przede wszystkim Archiwum Państwowe w Toruniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Archiwum Wojskowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe, Wydział Nauk Historycznych UMK i wiele innych zasłużonych dla zabezpieczenia dziedzictwa narodowego i pielęgnowania pamięci historycznej instytucji. Na Pikniku każdy mógł odnaleźć coś dla siebie. Licznie oblegane były niewątpliwie interesujące wystawy archiwalne, zarówno plenerowe, jak i tradycyjne w siedzibach instytucji. Była to choćby wystawa poświęcona 4 Pułkowi Lotniczemu przygotowana przez Archiwum Wojskowe w Toruniu, wystawa „Obrazy przeszłości” w Archiwum Państwowym w Toruniu, a także wystawa plenerowa „Toruńskie Archiwa” zlokalizowana pod Łukiem Cezara. Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych uczestników Pikniku cieszyła się gra miejska „Tropem toruńskich archiwów”, a także inscenizacja przebiegu procesu sądowego, konkursy, warsztaty archiwalne, genealogiczne i sfragistyczno-heraldyczne, czy Escape Room przygotowany w Archiwum Wojskowym w Toruniu. Zarówno na młodszych, jak i starszych czekały liczne i atrakcyjne na stoiska tematyczne na Placu Rapackiego, gdzie można było nabyć jednodniówkę piknikową „Archiwistę Toruńskiego”, zdobyć bezcenne gadżety, czy po prostu dowiedzieć się więcej o archiwistyce, archiwach i archiwistach. Toruński Piknik Archiwalny przejdzie do historii z pewnością jako udana impreza i miejmy nadzieję, nie ostatnia.

Scroll to Top