Filmy z archiwum rodziny Łukowiczów

Pan Paweł Łukowicz i Dyrektor Archiwum Pani Beata Herdzin

Z ogromną radością informujemy, że zasób naszego Archiwum wzbogacił się o wyjątkowe materiały – 17 szpul filmów z archiwum rodziny Łukowiczów. Należały one do Marcelego Łukowicza (1889-1979), związanego w okresie międzywojennym i powojennym z Toruniem znanego lekarza, działacza politycznego, społecznego i patrioty. Marceli Łukowicz był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu oraz wielu innych stowarzyszeń i organizacji. Był także jednym z założycieli Aeroklubu Pomorskiego w 1935 roku i przewodniczącym Sekcji Balonowej. Miał bliskie kontakty ze środowiskiem kulturalnym i artystycznym miasta. Na filmach zostały uwiecznione ważne dla historii Torunia momenty, a także te mniej oficjalne wydarzenia, związane z życiem rodziny Łukowiczów.

Filmy zostały przekazane Archiwum w depozycie przez pana Pawła Łukowicza, potomka doktora Łukowicza. Planujemy digitalizację przekazanych materiałów, celem ich zabezpieczenia i udostępnienia.
Serdecznie dziękujemy p. Pawłowi Łukowiczowi oraz prof. Irinie Matiasz z Ukrainy, dzięki której udało się z p. Łukowiczem skontaktować i nakłonić do podjęcia decyzji w sprawie przekazania tych bezcennych materiałów do Archiwum.

Fot. Irina Matiasz

Scroll to Top