Film o Marcelim Łukowiczu

Marceli Łukowicz

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat Marcelego Łukowicza (1889-1979) znanego lekarza, działacza politycznego, społecznego i patrioty związanego w okresie międzywojennym i powojennym z Toruniem.

Film wzbogacają wypowiedzi dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu Beaty Herdzin, prof. Iryny Matyash, prof. dr. hab. Macieja Krotofila z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, a przede wszystkim Pawła Łukowicza, darczyńcy naszego Archiwum.

Marceli Łukowicz był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu oraz wielu innych stowarzyszeń i organizacji. Był także jednym z założycieli Aeroklubu Pomorskiego w 1935 roku i przewodniczącym Sekcji Balonowej. Miał bliskie kontakty ze środowiskiem kulturalnym i artystycznym miasta.

Film dostępny na stronie:

https://bydgoszcz.tvp.pl/70849449/a-to-historia-26062023

Scroll to Top