Dokumenty Hanzy na Listę UNESCO?

Lubeck - UNESCO

Historia nie jest „prosta”, gdy się jej bliżej przyjrzymy widzimy ogromną ilość powiązań i wzajemnych zależności między wydarzeniami czy obszarami. To czyni z niej nasze WSPÓLNE DZIEDZICTWO. Przykład tego można oglądać w Archiv der Hansestadt Lübeck, które organizuje w dniach 15 sierpnia – 11 listopada wystawę posterową dokumentów hanzeatyckich z kilku państwa zgłoszonych do wspólnego wpisania na listę UNESCO. Wśród nich jest wykaz cła funtowego z lat 1368-1371 przechowywany w Archiwum Państwowego w Toruniu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Archiwum w Lubece!

Scroll to Top