Wystawy

Archiwum Państwowe w Toruniu jest organizatorem lub współorganizatorem wielu wystaw o tematyce archiwalno-historycznej. Dysponujemy własnymi salami wystawowymi, ale w razie potrzeby organizujemy tez wystawy plenerowe prezentując wtedy zdjęcia i skany materiałów archiwalnych. Jako współorganizator wystaw przygotowujemy wyszukujemy niezbędne materiały (wykonujemy kwerendę archiwalną), nasi konserwatorzy przygotowują je zarówno do wystawienia jak i do digitalizacji (skanowania lub fotografowania).

Niektóre z naszych wystaw

Wychodząc z cienia - plakat wystawy

Niezwykły herbarz Koyenów – toruński wehikuł czasu

Serdecznie zapraszamy do Archiwum Państwowego w Toruniu na wystawę archiwalną “Niezwykły herbarz Koyenów – toruński wehikuł czasu”. Ekspozycja została przygotowana w ramach 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku obchodzimy pod hasłem „Połączeni Dziedzictwem”.
„Genealogia Kojenów” Daniela Preussa z 1630 roku to bogato ilustrowana księga rękopiśmienna z ręcznie malowanymi i złoconymi herbami, przedstawiająca członków rodziny Koyen, patrycjuszy toruńskich od połowy XV do końca XVII wieku, wraz z licznymi krewnymi i powinowatymi. Herby są symbolem więzi rodzinnej, dziedzictwa, dają poczucie przynależności, wspólnoty. Herbarz Koyenów ukazuje sieć powiązań rodzinnych w piętnasto- szesnasto- i siedemnastowiecznym Toruniu, Polsce, Europie.
Herby toruńskiej rodziny Koyenów przenoszą nas do Torunia sprzed stuleci. Dzięki nim poznajemy losy toruńskich patrycjuszy oraz przeszłość miasta.
Na wystawie obok herbarza rodziny Koyenów prezentujemy dokumenty z zasobu Archiwum dotyczące członków toruńskiej elity miejskiej – listy dobrego urodzenia, wpisy w księgach metrykalnych, ławniczych, kiery, testamenty, a także genealogie rodzin. Wystawie towarzyszy prezentacja multimedialna, przedstawiająca fantazyjne w formie i barwne herby z „Genealogii” wraz z komentarzem historycznym.
Ekspozycja stanowi doskonałą okazję do podzielenia się z odwiedzającymi zachwytem nad naszym wspólnym dziedzictwem – niezwykłymi, unikatowymi, pięknymi i ciekawymi świadectwami przeszłości, przechowywanymi i chronionymi w Archiwum Państwowym w Toruniu.
Autorem wystawy jest Marzena Kamińska, kierownik Pracowni Konserwacji w Archiwum Państwowym w Toruniu
Wystawa czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
oraz w soboty 10 i 17 września w godz. 11.00-16.00

Wychodząc z cienia - plakat wystawy

Wychodząc z cienia

Gdy uczymy się historii, wspominamy wielkich władców, wybitnych dowódców wojskowych, twórców, naukowców. Łączy ich jedno – w przeważającej części byli oni mężczyznami. Historia kobiet zwykle gdzieś „umykała”. Nie była eksponowana, mimo, że wśród nich także były wybitne osoby. Praktycznie do końca XIX w. historia jest historią mężczyzn… Nie ulega jednak wątpliwości, że kobiety funkcjonowały w społeczeństwie, także tym stanowym. Jak wyglądało ich życie? Jakie role im wyznaczano? Jakie miały prawa, a jakie obowiązki? W jaki sposób „zaznaczały” swoje miejsce w historii i społeczeństwie? W dniu 28 listopada 2019 r. mija 101 lat od uzyskania przez Polki praw wyborczych.
Z tej okazji Archiwum Państwowe w Toruniu w dniach 28 listopada 2019 r. – 31 stycznia 2020 roku organizuje wystawę pt. „Wychodząc z cienia”, która będzie poświęcona historii kobiet począwszy od średniowiecza. Ekspozycję będzie można zobaczyć w budynku Archiwum na Placu Rapackiego 4 w Toruniu w dni powszednie w godz. 8.00-14.30. Grupy zorganizowane zapraszamy także w godzinach popołudniowych we wtorki i czwartki, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu. Wstęp wolny! Z okazji obchodów 100. rocznicy powrotu Torunia do Macierzy w dniach 10 stycznia i 17 stycznia 2020 roku wystawa będzie czynna do godz.17.00. Zapraszamy serdecznie!

My Burmistrz i Rada Miasta Torunia

„My Burmistrz i Rada Miasta Torunia”

Wystawa archiwalna poświęcona listowi jako środkowi komunikacji na przestrzeni pięciuset lat. Najstarszy list pochodzi z roku 1314, a najmłodszy (na zdjęciu wydarzenia) z roku 1814
Toruń od zarania swych dziejów pretendował do rangi ośrodka o ponadlokalnym znaczeniu. Miało to ogromny wpływ na jego dzieje. Dzięki członkostwu w Hanzie stał się jednym z najważniejszych miast państwa Zakonu Krzyżackiego, a potem Rzeczpospolitej. Ta wyjątkowa pozycja i czynny udział w polityce międzynarodowej doprowadziła do licznych kontaktów m.in. z miastami hanzeatyckimi czy z najważniejszymi władcami ówczesnej Europy. W okresie nowożytnym prowadziło ożywioną korespondencję z władcami Polski. Stało się także miejscem docelowym wędrówek różnych warstw ludności np. duchownych i rzemieślników. Jak wyglądała komunikacja z tymi instytucjami i osobami? Jaki był zasięg tych kontaktów? Jakie były ich jasne i ciemne strony? Co Toruń miał wspólnego z Londynem? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać na wystawie prezentowanej w Archiwum.
Wystawę można oglądać w budynku Archiwum Państwowego w Toruniu (Plac M. Rapackiego 4) w następujących terminach:
25 kwietnia w godz. 15.00-18.00
26 kwietnia w godz. 8.00-15.00
29 – 30 kwietnia w godz. 8.00-15.00
6 – 11 maja w godz. 8.00-15.00

Toruńskie skarby - wystawa

Toruńskie skarby

Czym są SKARBY? Dziś większość z nas odpowie: złoto, klejnoty, kosztowności, zaś Gollum wspomni o swoim pierścieniu. Myśląc o toruńskich skarbach pomyślimy zapewne o gotyckiej architekturze, a na pewno o zabytkowej starówce. Są jednak w Toruniu skarby, o których mało kto wie, a jeszcze mniej osób je widziało.
To bezcenne, przeważnie pergaminowe (pisane na skórze) dokumenty, księgi, a także tabliczki woskowe. Część z nich jest wpisana na listę UNESCO. Te skarby przechowywane są w Archiwum Państwowym w Toruniu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, będzie miała miejsce wyjątkowa okazja obejrzenia ich tylko przez kilka godzin. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych w sobotę 8 czerwca (tylko jeden dzień!) w godzinach 12-19 (ostatnie wejście o godz. 18.30) na Plac Rapackiego 4 do zapoznania się z naszymi skarbami! Wstęp wolny.
Poza tym w sobotę o godzinie 12.00 w budynku archiwum odbędzie inauguracja nowej wersji serwisu Szukaj w Archiwach pod hasłem „NIE SZUKAJ – ZNAJDŹ W ARCHIWACH! Nowa odsłona serwisu szukajwarchiwach.gov.pl

Scroll to Top