Wystawa wirtualna – Pamięć Polski

Zapraszamy serdecznie na wirtualną wystawę obiektów z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu, które zostały wpisane na Krajową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pamięć Polski”. Inspiracją do organizacji wystawy jest IV Edycja Listy Krajowej Programu UNESCO “Pamięć Polski” oraz Międzynarodowy Dzień Archiwów, świętowany pod hasłem “Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”. To właśnie 10 czerwca 2021 roku w Belwederze w Warszawie został wręczony uroczyście certyfikat wpisania na wspomnianą listę trzeciego obiektu z zasobu Archiwum Toruńskiego tzw. Przywileju chełmińskiego z 1251 roku.
Na Krajowej Liście znajduje się ponadto Zbiór 128 tabliczek woskowych (15 poliptyków) z XIV-XVI wieku oraz tzw. Akt erekcyjny Związku Pruskiego z 1440 roku.

Scroll to Top