Od lokacji do stolicy

Przed niespełna ośmiuset laty na prawym brzegu Wisły istniała osada, którą niebawem Krzyżacy mieli podnieść do rangi miasta. Historia nie zawsze obchodziła się z Toruniem delikatnie, a mimo to został on stolicą całego polskiego Pomorza w okresie międzywojennym. Jak ta droga dokładnie wyglądała? Jakie były upadki i wzloty miasta? Co mu sprzyjało, a co szkodziło? Jaka była rola komturii? Dlaczego w pewnym okresie miasto było mniej zaludnione od jednej z pobliskich wsi? Jak powstawało województwo pomorskie? Jak kształtowała się „stołeczność” Torunia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć na naszej wirtualnej wystawie „Od lokacji do stolicy”. Wśród prezentowanych archiwaliów można obejrzeć między innymi przywilej chełmiński (dokument lokacyjny) z 1251 r., średniowieczny list z prośbą o wypożyczanie kata, dokumentację związaną z powstaniem w okresie międzywojennym województwa pomorskiego, a także przepiękne pieczęcie miejskie oraz urzędowe.

Wystawa w postaci tradycyjnej prezentowana była w dniach 21 kwietnia – 11 maja 2018 roku.

Scroll to Top