Myć się czy wietrzyć? Czystość i brud w Toruniu

Myć się czy wietrzyć? Czystość i brud w

Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza na nową wystawę wirtualną „Myć się czy wietrzyć? Czystość i brud w Toruniu”.

Każdy z nas wie, co oznacza higiena, bycie higienicznym, czystym. Dziś, w stanie epidemii, ten temat jest szczególnie na czasie. Każdy potrafi wymienić aspekty przyczyniające się do poprawy lub pogorszenia higieny… A jak było dawniej? Czym była higiena dla naszych przodków? Czy myli się równie często, jak my obecnie? Czy dawniej miasta pod względem higieny różniły się od współczesnych? Jak choroby wpływały na dzieje higieny, a jak higiena lub jej brak wpływały na rozwój chorób? Serdecznie zapraszamy, a szczególnie tych, którym nic co czyste, nie jest obce…

Wystawa w postaci tradycyjnej została zorganizowana w ramach XVI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w dniach 23 kwietnia – 10 maja 2016 roku.

Scroll to Top