Co nam mówią pieczęcie…?

Pieczęcie od zawsze były najbardziej rozpoznawalnymi i barwnymi elementami dokumentów, zarówno średniowiecznych, jak i nowożytnych. Barwa wosku, wyobrażenia pieczętne, wizerunki herbowe, postaci świętych i władców na odciskach przyciągają wzrok i sprawiają, że dokument posiada swoją duszę i unikalne cechy.

Archiwum Państwowe w Toruniu serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy wirtualnej „Co nam mówią pieczęcie…?”, na której zaprezentowane będą najciekawsze i najlepiej zachowane odciski pieczętne pochodzące zarówno z kancelarii władców polskich, wielkich mistrzów krzyżackich, miast pruskich, jak i rodzin szlacheckich oraz duchownych. Wydarzenie to ma na celu przybliżenie odbiorcy bogactwa toruńskiego zbioru sfragistycznego, na który składają się pieczęcie rzadkie, różnych typów i wariantów oraz wykonanych w różnych materiałach. Wystawa jest równocześnie wydarzeniem zorganizowanym w ramach projektu „Katalog pieczęci królewskich Archiwum Państwowego w Toruniu”, finansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Scroll to Top