Wystawy wirtualne

Plakat wystawy przedstawia zdjęcia z Rypina oraz dokumenty po rosyjsku.

Rypin i okolice w świetle akt notarialnych. Przyczynek na jubileusz 90 lat „konstytucji notariatu polskiego”.

W 2023 r. upływa 90 lat od ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Prawo o notariacie, zwanego „konstytucją notariatu polskiego”, którego wejście w życie uznaje się po dziś dzień za jeden z najważniejszych momentów w dziejach polskiego notariatu w XX wieku.

Kiedy Ziemia przestała być centrum wszechświata - plakat przedstawiający Mikołaja Kopernika na tle nieba pełnego gwiazd

“Kiedy Ziemia przestała być centrum Wszechświata. Kopernikana w Archiwach Państwowych”

Rok 2023 został ustanowiony Rokiem Mikołaja Kopernika. Z tej okazji Archiwa Państwowe z Archiwum Państwowym w Toruniu jako liderem zrealizowały projekt, w ramach którego powstała ogólnopolska wystawa plenerowa „Kiedy Ziemia przestała być centrum Wszechświata. Kopernikana w Archiwach Państwowych” .

Kronenbergowie na Kujawach

“Sztuka pisania – Andreas Baumgarten – toruński kaligraf”

JWystawa przybliża dzieje jednej z najbogatszych rodzin na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku, której historia przez niemal stulecie związana była z ziemią kujawską.

Sztuka pisania Andreas Baumgarten - toruński kaligraf (plakat wystawy)

“Sztuka pisania – Andreas Baumgarten – toruński kaligraf”

Jednym z takich niezwykłych skarbów są kaligraficzne popisy siedemnastowiecznego pisarza sądowego, sekretarza, a później też ławnika i rajcy – Andreasa Baumagartena

Plakat wystawy "Włocławski przemysł – przemiany własnościowe w związku z ustawą o nacjonalizacji przemysłu z 1946 roku". NA ILUSTRACJI: Herb miasta z lat pięćdziesiątych.

“Włocławski przemysł – przemiany własnościowe w związku z ustawą o nacjonalizacji przemysłu z 1946 roku”

Pragniemy przedstawić Państwu dzieje największych włocławskich przedsiębiorstw powstałych w XIX i XX wieku, funkcjonujących do momentu przełomowego jakim był rok 1946.

"Z kurą każdy kucharz dobry" - Kulinaria w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu - plakat wystawy

“Z kurą każdy kucharz dobry”. Kulinaria w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu

Zapraszamy na kulinarną ucztę! Toruńskie archiwalia zaserwują nam wyśmienite potrawy i trunki.

Pamięć Polski

Wystawa obiektów z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu, które zostały wpisane na Krajową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO “Pamięć Polski”

Władysław Nowca - pozytywista - plakat

Władysław Nowca (1846-1924) – pozytywista

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku serdecznie zapraszają do obejrzenia wystawy wirtualnej poświęconej osobie zasłużonego włocławianina

Wieści z Warszawy - wydarzenia wokół uchwalenia Konstytucji 3 maja w archiwach toruńskich - plakat wystawy

“Wieści z Warszawy – wydarzenia wokół uchwalenia Konstytucji 3 maja w archiwaliach toruńskich”

Z okazji 230-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zapraszamy do obejrzenia wystawy wirtualnej „Wieści z Warszawy – wydarzenia wokół uchwalenia Konstytucji 3 maja w archiwaliach toruńskich”

Co mówią nam pieczecie...? - plakat

„Co nam mówią pieczęcie…?”

Pieczęcie od zawsze były najbardziej rozpoznawalnymi i barwnymi elementami dokumentów, zarówno średniowiecznych, jak i nowożytnych. Barwa wosku, wyobrażenia pieczętne, wizerunki herbowe, postaci świętych i władców na odciskach przyciągają wzrok i sprawiają, że dokument posiada swoją duszę i unikalne cechy.

Włocławek lat minionych - plakat

„Włocławek lat minionych. Nieistniejące budowle kujawskiej stolicy w świetle źródeł archiwalnych”

Archiwum Państwowe w Toruniu serdecznie zaprasza do obejrzenia wirtualnej wystawy pt. „Włocławek lat minionych. Nieistniejące budowle kujawskiej stolicy w świetle źródeł archiwalnych”, przygotowanej na okoliczność jubileuszu 70-lecia działalności naszego Oddziału we Włocławku.

Helena Piskorska

Helena Piskorska – od zbiórki ubrań dla bezdomnych do odzyskiwania zrabowanych dóbr kultury

Helena Piskorska była jedną z cichych bohaterek podczas obu wojen światowych. Wychowana została w polskiej rodzinie, w której poświęcano dużo uwagi wartościom patriotycznym. 

Nam twierdzą będzie każdy próg, Obrona Włocławka 1920 r. - plakat

Nam twierdzą będzie każdy próg. Obrona Włocławka 1920

Jest rok 1920, wojska bolszewickie prą na zachód, zdobywając kolejne obszary odrodzonego dopiero państwa polskiego… I choć każdy z nas słyszał o Bitwie Warszawskiej, to jednak nie wszyscy wiedzą, że bolszewicy dotarli o wiele dalej na zachód.

To My tworzymy historię - plakat

To my tworzymy historię

Historia kojarzy nam się najczęściej z wojnami, wielkimi zwycięstwami, ale też ogromnymi klęskami. Pamiętajmy jednak, że to nie sam Jagiełło zwyciężył pod Grunwaldem, Sobieski pod Wiedniem, to nie Warneńczyk przegrał pod Warną. Takie sukcesy i porażki były udziałem wielu ludzi, zwykłych, dziś często bezimiennych, ale bez nich te wydarzenie nie miałyby miejsca, być może potoczyłyby się zupełnie inaczej.

Kościoły toruńskie - plakat

Kościoły toruńskie

Od średniowiecza nad miastami górowały świątynie. Szczególnym pod tym względem był okres gotyku – wysokie, strzeliste wieże były pierwszymi „miejskimi elementami” dla wędrowców. 

Skarby Archiwum Państwowego w Toruniu - Akt lokacyjny miasta Torunia

Skarby Archiwum Państwowego w Toruniu

Rozważając o toruńskich skarbach pomyślimy zapewne o gotyckiej architekturze, a na pewno o zabytkowej starówce. Są jednak w Toruniu prawdziwe skarby, o których mało kto wie, a jeszcze mniej osób je widziało.

Od lokacji do stolicy - plakat

Od lokacji do stolicy

Przed niespełna ośmiuset laty na prawym brzegu Wisły istniała osada, którą niebawem Krzyżacy mieli podnieść do rangi miasta. Historia nie zawsze obchodziła się z Toruniem delikatnie, a mimo to został on stolicą całego polskiego Pomorza w okresie międzywojennym.

Myć się czy wietrzyć - plakat

Myć się czy wietrzyć? Czystość i brud w Toruniu

Każdy z nas wie, co oznacza higiena, bycie higienicznym, czystym. Dziś, w stanie epidemii, ten temat jest szczególnie na czasie. Każdy potrafi wymienić aspekty przyczyniające się do poprawy lub pogorszenia higieny…

Mroczna strona życia - plakat

Mroczna strona życia

Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza do obejrzenia wirtualnej wystawy pt. „Mroczna strona życia”. Przestępczość, wojny, ubóstwo, katastrofy, choroby czy po prostu zły los to nieodłączne wydarzenia towarzyszące ludzkości od zarania dziejów.

Historia alkoholem pisana - Wystawa

Historia alkoholem pisana

Scroll to Top