Pokazy

Archiwum Państwowe w Toruniu organizuje pokazy przechowywanych w swoich zbiorach archiwaliów. Skierowane są one zarówno do uczniów i studentów, jak i do grup zorganizowanych. Wszelkie pytania w tej sprawie prosimy kierować do mgr. Sławomira Pułkownika (zastępcy dyrektora). Można to zrobić na adres e-mail: bądź telefonicznie 56 621-01-29 wew. 25

Scroll to Top