Popularyzacja

Wystawy

Archiwum Państwowe w Toruniu jest organizatorem i współorganizatorem wielu wystaw o tematyce archiwalno-historycznej. Posiadamy własne sale wystawowe w Toruniu oraz we Włocławku. Współpracujemy także z innymi instytucjami i organizacjami.

Wystawy wirtualne

Nasze wystawy wirtualne są często odzwierciedleniem wystaw tradycyjnych, ale nie tylko. Część z nich powstała tylko w formie on-line. Jeżeli nie możesz przyjść do Archiwum by osobiście zobaczyć nasze zbiory możesz ich zdjęcia i skany obejrzeć w naszej wirtualnej galerii.

Pokazy

Archiwum Państwowe w Toruniu organizuje pokazy przechowywanych w swoich zbiorach archiwaliów. Skierowane są one zarówno do uczniów i studentów, jak i do grup zorganizowanych.

Lekcje i warsztaty

Archiwum Państwowe w Toruniu organizuje lekcje archiwalne i warsztaty na których uczestnicy poznają specyfikę pracy z aktami. Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie w Toruniu i we Włocławku.

Scroll to Top