Ewidencja

Ewidencjonowanie zasobu jest jednym z podstawowych zadań Archiwum Państwowego. To dzięki niemu jesteśmy w stanie określić co znajduje się w naszym zasobie. Jest to też pierwszy krok do sporządzenia dokładniejszych pomocy archiwalnych, które pozwolą Ci na jeszcze szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacji.

szukajwarchiwach.gov.pl

Zasób Archiwum Państwowego w Toruniu

Archiwum Państwowe w Toruniu zgodnie z decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych od 2017 roku prowadzi ewidencję swoich zasobów w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Jest to aplikacja przeznaczona do ewidencji i opracowywania zbiorów archiwalnych, a jedną z jej zalet jest możliwość publikacji ewidencji na portalu: www.szukajwarchiwach.gov.pl. Dzięki tej właśnie funkcjonalności możesz zapoznać się z naszym zasobem na tym portalu. Więcej o systemie ZoSIA przeczytasz na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego

Sprawdź jakie akta przechowujemy!

Dzięki systemowi ZoSIA nie musisz przychodzić do naszego Archiwum, by zorientować się jakie archiwalia posiadamy. Wystarczy przejść do odpowiedniego działu na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl, by otrzymać listę przechowywanych zespołów archiwalnych, a niekiedy nawet spis tytułów poszczególnych jednostek.

szukajwarchiwach.gov.pl

Zasób Oddziałów w Toruniu

Klikając na link zostaniesz przeniesiony do serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl na podstronę zawierającą tylko informacje o naszym zasobie w Oddziałach w Toruniu. Strona otworzy się w nowym oknie.

szukajwarchiwach.gov.pl

Zasób Oddziału we Włocławku

Klikając na link zostaniesz przeniesiony do serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl na podstronę zawierającą tylko informacje o naszym zasobie w Oddziale we Włocławku. Strona otworzy się w nowym oknie.

genealogiawarchiwach

Materiały genealogiczne dostępne na portalu genealogiawarchiwach.pl

Klikając na link zostaniesz przeniesiony do serwisu www.genealogiawarchiwach.pl, gdzie wraz z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy udostępniamy informacje genealogiczne mieszkańców obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Strona otworzy się w nowym oknie.

Lista jednostek dostępnych on-line

Archiwum Państwowe w Toruniu od kilku lat prowadzi masową digitalizacje swojego zasobu w celu Jego zabezpieczenia i szerszego udostępnienia. Prezentujemy listę zespołów, które zostały w całości lub w części zdigitalizowane i są dostępne w wersjach on-line.

Scroll to Top