Czym się zajmujemy

Udostępnianie

Spośród wielu zadań, które wykonujemy to właśnie udostępnianie jest tym najbardziej widocznym dla społeczeństwa.

Popularyzacja

Popularyzujemy wiedzę o znaczeniu archiwów i archiwaliów w życiu każdego człowieka oraz prezentować najciekawsze materiały.

Nadzór archiwalny

Jednym z naszych zadań jest opieka nad aktami, które do nas zostaną kiedyś przekazane. Dbamy, żeby trafiły do nas najcenniejsze materiały.

Gromadzenie

Głównym celem archiwów od początków ich powstania było gromadzenie źródeł historycznych. Nie zmieniło się to po dziś dzień.

Opracowywanie

Nie zawsze Internet da nam odpowiedź na nasze pytania. Niekiedy takie informacje możemy znaleźć tylko w archiwach.

Ewidencja

Co roku do naszego Archiwum trafiają setki dokumentów. Nim umieścimy je w magazynach i udostępnimy w czytelniach musimy je spisać.

Zabezpieczanie

Informacja jest tak trwała, jak nośnik na której została ona zapisana. By czas ten był jak najdłuższy, opiekują się nimi konserwatorzy archiwalni.

Przechowywanie

Zebraną dokumentacje przechowujemy bezpieczną w odpowiednio przygotowanych magazynach archiwalnych.

Scroll to Top