Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (dalej: NDAP) projektem pn.: „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” (dalej: ADE), współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, chciałbym zaprosić do udziału w organizowanych przez NDAP spotkaniach informacyjnych poświęconych funkcjonowaniu nowego systemu, na którym poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

  • dokument elektroniczny i systemy EZD,
  • materiały archiwalne w postaci elektronicznej, metadane i paczka archiwalna,
  • porządkowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej,
  • przejmowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej,

a także zaprezentowana zostanie ostateczna wersja systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych, który został wdrożony produkcyjnie do użytkowania. Zakres tematyczny spotkań informacyjnych jest zbliżony do zakresu Konferencji, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku, prosimy więc o zgłaszanie jedynie tych uczestników, którzy w Konferencji nie brali udziału.

Z uwagi na panującą w kraju sytuację, spotkania odbędą się w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Teams, bez konieczności instalacji przez uczestników dodatkowego oprogramowania. Pierwsze z nich odbędzie się w dn. 18 czerwca br., o terminach kolejnych będziemy informować bezpośrednio zgłoszonych uczestników. Ilość uczestników w pojedynczym spotkaniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby osób z pojedynczej jednostki.

W przypadku zainteresowania tematyką spotkania uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia (maksymalnie 2 osoby reprezentujące jednostkę) w terminie do 8 czerwca, na adres mailowy: . W zgłoszeniu proszę wskazać imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika. Po rejestracji do uczestnika zostaną przesłane dane niezbędne do udziału w spotkaniu online. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z poważaniem,

dr Paweł Pietrzyk

Scroll to Top