Reprografia

Archiwum wykonuje kserokopie i skany z materiałów archiwalnych wytworzonych po 1801 r. o ile pozwala na to ich stan zachowania. Materiały wytworzone przed powyższą datą kopiowane są jedynie w postaci zdjęć.

Cennik usług reprograficznych

Kserokopie monochromatyczne

Kserokopie monochromatyczne – format A42 zł
Kserokopie monochromatyczne – format A34 zł
Kserokopie monochromatyczne – zbiory biblioteczne1 zł

fotografie

fotografia cyfrowa wykonana przez Archiwum10 zł
przygotowanie materiałów do filmowania, fotografowania lub skanowania własnym sprzętem przez zamawiającego20 zł
fotografowanie przy użyciu dodatkowego oświetlenia50 zł

skany

skan materiału ikonograficznego w formacie 13*18 do 349 dpi20 zł
skan materiału ikonograficznego w formacie 13*18 od 350 dpi25 zł
skan materiału ikonograficznego 75 dpi 600*800 pikseli10 zł
skan materiału ikonograficznego w formacie niestandardowym25-50 zł
skan dokumentu tekstowego2 zł

koszt nośników

zapis na nośniku2 zł
wydruk materiału ikonograficznego (kolorowy)8 zł
wydruk materiału ikonograficznego (monochromatyczny)4 zł
wydruk materiału tekstowego2 zł

W przypadku specyficznych utrudnień wynikających z charakteru zamówień ceny mogą być ustalane indywidualnie, w wysokości wyższej o 50 % od podanej powyżej. W szczególności do utrudnień takich zalicza się:

  1. reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,
  2. reprodukowanie wymagające wielokrotnych zmian ustawienia parametrów (np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnienie/ rozjaśnienie, kontrast),
  3. operowanie dokumentami, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

Na wniosek zamawiajacego istnieje możliwość wykonania usługi w trybie ekspresowym. Cena ulega wtedy podwyższeniu o 100%. Podwyżki nie stosuje się, jeżeli zamówienie nie przekracza 5 kserokopii formatu A4.

Dokładny cennik wraz z obszernymi wyjaśnieniami stanowi załącznik (BIP) do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/11 z dnia 03.02.2011 r.”