Reprografia

Nowy cennik
Od 27 kwietnia 2020 roku obowiązuje nowy cennik dla usług reprograficznych

Archiwum wykonuje kserokopie i skany z materiałów archiwalnych wytworzonych po 1801 r. o ile pozwala na to ich stan zachowania. Materiały wytworzone przed powyższą datą kopiowane są jedynie w postaci zdjęć.

Cennik usług reprograficznych

Kserokopie monochromatyczne

Kserokopie monochromatyczne – format A41 zł
Kserokopie monochromatyczne – format A31,50 zł

Wydruki wielobarwne

Wydruki wielobarwne – format A43 zł
Wydruki wielobarwne – format A34 zł

Fotografowanie

wykonanie fotografii cyfrowej do wielkości formatu A3:

rozdzielczości 300 ppi2 zł
rozdzielczości 600 ppi3 zł

wykonanie fotografii cyfrowej  od formatu A3 do A1:

rozdzielczości do 300 ppi10 zł

Skanowanie

wykonanie skanu do wielkości formatu A3

rozdzielczości 300 ppi2 zł
rozdzielczości 600 ppi3 zł

wykonanie skanu  od formatu A3 do A1

rozdzielczości  do 300 ppi1 zł

Wykonanie skanu z kopii cyfrowej jest bezpłatne.

Reprodukcje dostarczane są

w postaci papierowej poprzez:

pocztę tradycyjną0 zł
odbiór osobisty0 zł

w postaci cyfrowej poprzez:

pocztę elektroniczną0 zł
udostępnienie linku do serwera Archiwum0 zł
nagranie na nośnik Zamawiającego usługę0 zł

Za dostarczenie w inny sposób niż podane wyżej pobierane są opłaty:

wysyłka pocztą tradycyjną w postaci paczkiw wysokości kosztu nadania paczki
nagranie kopii cyfrowej na nośnik Archiwum2 zł

Dopuszczalne jest wykonywanie przez Archiwum Państwowe w Toruniu innych usług nie wymienionych w Cenniku, nie przekraczających zakresu działania Archiwum określonego w Statucie lub usług wymienionych w Cenniku w sposób niestandardowy na specjalne zamówienie. Dla wykonania takich usług niezbędne jest określenie zakresu prac oraz ceny w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Cennika.

Dokładny cennik wraz z obszernymi wyjaśnieniami stanowi załącznik (BIP) do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/20 z dnia 27.04.2020 r.”