Bazy danych

W czerwcu 2017 roku Archiwum Państwowe w Toruniu wraz z Oddziałem we Włocławku wdrożyło na polecenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Zintegrowany System Informacji Archiwalnej” (ZoSIA), kończąc tym samym aktualizowanie dotychczasowych baz danych. Wszystkie dane zostały przeniesione do nowego systemu i są w pełni już dostępne dla użytkowników na www.szukajwarchiwach.pl.

Możesz też przejść bezpośrednio do spisu zespołów i przeszukać tylko zasób naszych oddziałów:

Nasze zbiory dostępne on-line

Z części naszych zbiorów możesz obecnie skorzystać także w wersji zdigitalizowanej bez potrzeby przychodzenia do Archiwum.

serwis szukajwachiwach.pl

serwis Genealogia w Archiwach