Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX w.

plakat

Archiwum Państwowe w Toruniu we współpracy z Sądem Okręgowym w Toruniu oraz Muzeum Okręgowym w Toruniu zaprasza na zorganizowaną w ramach I Toruńskiej Nocy Muzealnej wystawę archiwalną połączoną (tylko w dniu 18 maja) z cyklem imprez towarzyszących.
Ekspozycję będzie można zwiedzać w dniu 18 maja w godzinach 18.00-22.00 oraz w dniach od 20 do 31 maja, w dni powszednie, w godzinach 8.00-15.00 w centrali Archiwum przy pl. M.Rapackiego 4 w Toruniu.
Program wydarzeń 18 maja 2019 roku

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W TORUNIU
18.45 – Otwarcie wystawy pt. „Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX w”
19.00-19.30 – „Sądownictwo patrymonialne w XVIII i XIX” – wykład prof. P. Guta
19.30-20.00 – Zwiedzanie wystawy „Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX w” oraz przejście do budynku Sądu Okręgowego w Toruniu
20.00-20.30 – „Sądownictwo patrymonialne w XVIII i XIX” – wykład prof. P. Guta
20.30-21.00 – Zwiedzanie wystawy „Sądownictwo w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX w” oraz przejście do budynku Sądu Okręgowego w Toruniu

SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU (UL. PIEKARY 51)
20.00 – Nasze pasje: wykład M. Trymerskiego pt. „Obserwacja ptaków w miastach i najbliższej okolicy”
20.30 – Pokaz procesu w wykonaniu członków ELSA Toruń
21.00-21.30 – Zwiedzanie gmachu Sądu Okręgowego w Toruniu
21.00 – Nasze pasje: Wykład M. Trymerskiego pt. „Obserwacja ptaków w miastach i najbliższej okolicy”
21.30 – Pokaz procesu w wykonaniu członków ELSA Toruń
22.00-22.30 – Zwiedzanie gmachu Sądu Okręgowego w Toruniu

Ponadto w dniu 18 maja 2019 r. zapraszamy na cykl imprez organizowanych w ramach I Toruńskiej Nocy Muzealnej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Szczegółowe informacje pod linkiem:
https://www.facebook.com/events/1589680504467845/

Przedsięwzięcie wsparte finansowo przez Gminę Miasta Toruń


********************
OPIS WYSTAWY

W 1794 r. na terenie Królestwa Pruskiego wprowadzone zostało Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich zwane Landrechtem Pruskim, stanowiące powszechny kodeks prawny, którego przepisy (w części) obowiązywały aż do 1900 r. W 1797 r. obowiązywanie Landrechtu rozciągnięte zostało na teren Prus Zachodnich, znosząc obowiązujące na terenie tej prowincji prawo polskie. Tym samym na terenie Prus Zachodnich wprowadzony został również pruski model sądownictwa. Początkowo miało ono charakter stanowy i podporządkowane było królowi, jako najwyższemu sędziemu. W trakcie XIX wieku przeprowadzone zostały reformy, które przekształciły je w nowoczesne i niezawisłe
sądownictwo powszechne, oparte na trzech filarach: cywilnym, karnym i administracyjnym. Rozwiązania wprowadzone na terenie Królestwa Pruskiego, stały się podstawą organizacji sądownictwa polskiego na terenie byłej dzielnicy pruskiej, stanowiącej część II
Rzeczpospolitej. Wystawa stanowi zatem wstęp do obchodów 100-lecia sądownictwa polskiego, które będą miały miejsce w 2020 r.

Na wystawie zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

  • organizacja i ustrój sądownictwa,
  • sytuacja materialna sędziów i pracowników sądowych,
  • szkolenie pracowników sądów,
  • budownictwo sądowe,
  • postępowanie cywilne wraz z prezentacją wybranych spraw oraz
  • rejestrów publicznych,
  • postępowanie karne wraz z prezentacją wybranych spraw karnych.
  • Wystawa osadzona zostanie w scenerii sali rozpraw sądu patrymonialnego z I połowy XIX w.

Wstęp wolny, zapraszamy!