big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne

Archiwum Państwowe w Toruniu jako jednostka publiczna ma obowiązek publikowania sprawozdań rocznych. Zawarte są w nich informacje o:

Sprawozdania roczne Archiwum dostępne są zarówno na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jak i na naszym serwerze ftp.

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB