big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

XXXI Ogólnopolski Rajd Kopernikański

W dniach 21-23 lutego 2014 r. w Toruniu miał miejsce XXXI Ogólnopolski Rajd Kopernikański, zorganizowany przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika. W związku z tym, 22 lutego, odbyła się miejska gra edukacyjna. Jednym z punktów na trasie wspomnianej gry był budynek Archiwum Państwowego w Toruniu na Placu Rapackiego 4. Uczestnicy Rajdu, którzy pojawili się w Archiwum musieli odpowiedzieć na kilka pytań związanych z wydarzeniami dotyczącymi obchodów 700-lecia miasta. Ponadto dla harcerzy zorganizowana została specjalna wystawa dotycząca Mikołaja Kopernika, na której zaprezentowano wizerunki sławnego astronoma, jego traktat Sposób bicia monety oraz informacje prasowe pojawiające się w związku z obchodami 700-lecia miasta. Ponadto każda z grup wzięła udział w wykładzie na temat działalności Archiwum. Archiwum odwiedziło łącznie 75 harcerzy w 9 grupach.

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB