big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). (9 zał.)

Zapytanie ofertowe na działania promocyjne w związku z realizacją projektu pn.: "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

Zapytanie ofertowe na działania promocyjne w związku z realizacją projektu pn.: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. (4 zał.)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych oraz dostawa sprzętu skanującego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2)" na cz.II Znak AG.26.18.2014 (1 zał.)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). (28 zał.)

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2)”. (2 zał.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). (27 zał.)

Współzarządzanie projektem "Źródła genealogiczne mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Współzarządzanie projektem Źródła genealogiczne mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego". (1 zał.)

Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb serwerowni w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb serwerowni w obiekcie Archiwum Państwowego w Toruniu, Pl. Rapackiego 4 w celu realizacji projektu Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). (1 zał.)

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB