big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Nowości w serwisie

Wisła w dokumencie archiwalnym

Wisła - królowa polskich rzek, z którą nierozerwalnie złączona jest nasza przyroda, historia oraz kultura. Doceniając jej znaczenie dla Polski rok 2017 ogłoszono Rokiem Wisły. W związku z tym archiwa państwowe wspólnymi siłami zorganizowały objazdową wystawę „Wisła w dokumencie archiwalnym”. Umieszczona na 39 tablicach i podzielona na 7 działów ekspozycja poprowadzi zwiedzających nie tylko w podróż geograficzną - od źródła do ujścia Wisły, lecz także w podróż po przeszłości od średniowiecza poczynając... Na ponad 200 archiwaliów, które zostały zaprezentowane na wystawie, składają się oprócz dokumentów (dotyczących np. II pokoju toruńskiego, czy statutu żeglugi wiślanej) także źródła kartograficzne i fotograficzne. Wszystko to sprawia, że każdy może spojrzeć na Wisłę pod wieloma kątami i poznać ją taką, jaką była - żywą - a o jakiej dziś, niestety, niewiele osób pamięta...
Obecnie ekspozycja ta prezentowana jest w Toruniu na Placu Rapackiego przed budynkiem Archiwum Państwowego. Oglądać ją można do niedzieli 6 sierpnia 2017 r.

29.07.2017, 23:59

Reformacja w Toruniu


11.07.2017, 11:41

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2017 | Webmaster | Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB