big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Nowości w serwisie

Archiwum nieczynne

Z przykrością informujemy, że w dniach 25-26. września b.r. Archiwum wraz z Oddziałami będzie nieczynne, w związku z przygotowaniem do wdrożenia systemu EZD.

13.09.2018r

Wystawa w Archiwum

Wystawa habilitacyjna Sławomira A. Kamińskiego z Wydziału Sztuk Pięknych "Obrazy wielkoformatowe w procesie konserwacji – wybrane zagadnienia na przykładach własnych realizacji w klasztorze ocysterskim w Oliwie i kościele OFM p.w. Św. Anny w Wejherowie"
Wystawa poświęcona jest problematyce konserwatorskiej wybranych sztalugowych obrazów wielkoformatowych. Obrazy z kościoła poreformackiego, a obecnie OFM w Wejherowie pochodzą z końca XVII w. i przypisywane są warsztatowi słynnego gdańskiego mistrza Andrzeja Stecha. Cykl barokowych obrazów oliwskich, zdobiących średniowieczne krużganki klasztoru oliwskiego, przylegającego do katedry oliwskiej (cały kompleks jest Pomnikiem Historii) namalował malarz zakonny Wenzel w 1749 r. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazach autor wystawy prowadził w latach 2014-2017. Na wystawie przedstawiono zagadnienia konserwatorskie, wybrane pod kątem specyfiki prac przy obrazach wielkoformatowych, ilustrując charakterystyczne problemy dla tego typu dzieł oraz sposoby ich rozwiązania.
Wystawa czynna będzie do 13 lipca w dni powszednie w godz. 8.00-14.30.)

02.07.2018r

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Archiwum Państwowe w Toruniu pełni rolę Partnera w projekcie realizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych pn. "Archiwum Dokumentów Elektronicznych", współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Więcej informacji znajduje się na stronie Beneficjenta.

07.06.2018r

Sądownictwo toruńskie epoki staropolskiej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza w dniu 9 czerwca 2018 r. na zwiedzanie wystawy pt. "Sądownictwo toruńskie epoki staropolskiej". Na ekspozycji zaprezentowane zostały najważniejsze dokumenty dotyczące ustroju i praw sadowych Toruniu, takie jak przywilej lokacyjny z 1251 r. czy tzw. Reformatio Sigismundi z 1523 r. Ponadto będzie można zobaczyć zabytki związane z sądami toruńskimi, m.in. prawa magdeburskiego czy sądu wetowego, księgę ławniczą. Wystawę będzie można obejrzeć w gmachu Archiwum przy Placu Rapackiego 4 w godz. 9.00-14.00.

06.06.2018r

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2018 | Webmaster | Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB