big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Włocławskie Menory. Szlak żydowski, szlak rosyjski, szlak niemiecki.

26 III 2013 r. we Włocławku, w siedzibie włocławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Toruniu przy ul. Ks. Skorupki 4, otwarto wystawę pt. "Włocławskie Menory. Szlak żydowski, szlak rosyjski, szlak niemiecki", która przedstawia wielokulturową historię Włocławka w XIX w. i okresie międzywojennym. Współorganizatorem wystawy jest Fundacja AriAri z siedzibą w Bydgoszczy. Autorem wszystkich tekstów jest dr Tomasz Dziki Kierownik Oddziału, który jest odpowiedzialny również za dobór całej prezentowanej ikonografii i materiałów archiwalnych. Na wystawie można zobaczyć m.in. sylwetki znanych rodowitych włocławian pochodzenia niemieckiego, rosyjskiego, żydowskiego; pruski plan miasta z 1803 r.; oraz budowle, które powstały w okresie zaborów i stanowią dorobek wymienionych trzech kultur, dokumentują ich wpływ na rozwój Włocławka w każdej dziedzinie życia. Wystawę wzbogacają kopie oraz oryginały dokumentów z zasobu archiwalnego Oddziału przedstawiające wielokulturowość miasta w tamtych czasach, m.in. rosyjski plan obecnego Placu Wolności z 1898 r., z usytuowaniem na nim Cerkwi Prawosławnej pw. Mikołaja Cudotwórcy, podania oficerów rosyjskich ze zdjęciami ich synów do dyrektora Gimnazjum Męskiego we Włocławku z prośbą o przyjęcie do szkoły i szereg innych.

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB