big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Międzynarodowy Dzień Archiwów

Archiwum Państwowe w Toruniu rozpoczęło obchody Dnia Archiwów w dniu 7 czerwca otwarciem wystawy pt. "Archiwa rodzinne". Otwarcie nastąpiło o godz. 11.00. Do godziny 13.00 w Archiwum można było spotkać się i porozmawiać z członkami Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, w oparciu o zbiory których przygotowano specjalną wystawę poświęconą genealogii rodzinnej. Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Dyrektor Archiwum Beaty Herdzin na temat tradycji obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów. Następnie głos zabrała Pani Ewa Szczodruch - Przewodnicząca KPTG, która opowiedziała o początkach swojego zainteresowania genealogią oraz metodach odtwarzania drzewa genealogicznego rodziny. Po jej wystąpieniu głos zabrali inni członkowie Towarzystwa, którzy poruszali takie zagadnienia jak gromadzenie pamiątek rodzinnych czy używanie programów komputerowych do tworzenia tablic genealogicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja odnośnie metod przechowywania archiwaliów. Na spotkaniu obecne były także lokalne media.

Na wystawie zaprezentowano głównie rodzinne pamiątki - w większości w formie oryginałów, a także tablice genealogiczne sięgające XVIII wieku. Wystawa będzie eksponowana do 13 czerwca. Do najliczniejszych pamiątek zaliczyć tu należy kopie aktów metrykalnych, świadectwa szkolne przodków oraz zdjęcia. Na ekspozycji zaprezentowano także kilka pamiętników czy listów.

Dla mieszkańców Torunia przygotowano również 3-godzinne warsztaty genealogiczne, które przeprowadził pracownik Archiwum Hadrian Ciechanowski. Wzięło w nich udział ponad 20 uczestników.

07.06.2014r.

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB