big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Dokąd zmierzamy?

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, wychodząc naprzeciw miłośnikom genealogii i chcąc zainteresować osoby, do tej pory niezwiązane z genealogią, Archiwum Państwowe w Toruniu organizuje wystawę poświęconą źródłom genealogicznym.

Dlaczego genealogicznym? Badając przeszłość naszej rodziny możemy nie tylko spojrzeć innym kątem oka na historię, lecz przede wszystkim wiążemy się emocjonalnie z naszymi przodkami. Historia naszej rodziny okazać się może ciekawsza od niejednej książki czy filmu. Jej dzieje to nie tylko daty - urodzin, ślubów czy zgonów, to również życie codzienne. Z tego powodu Archiwum ukaże szerokie spectrum źródłowe. Poza aktami metrykalnymi zaprezentowane zostaną źródła nie zawsze znane szerszemu gronu odbiorców. Będą to m.in. karty meldunkowe, herbarze, wreszcie księgi rodowe. Do najciekawszych eksponatów należy zaliczyć genealogię rodu Coÿen, herbarz Dachnowskiego - kopię z tzw. rękopisu Załuskich oraz dyplomy i wstęgi pamiątkowe.

Miejscem ekspozycji będzie budynek Archiwum przy pl. Rapackiego 4 w Toruniu. Wystawa będzie czynna w dniu 9 czerwca 2013 r. w godz. 10-16.

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB